Doradztwo podatkowe i finasowe

Biuro Rachunkowe AM Salvia

Profesjonalne Doradztwo Podatkowe i Finansowe

Biuro Rachunkowe AM Salvia oferuje wysokiej jakości usługi doradztwa podatkowego i finansowego dla przedsiębiorców i firm. Nasz doświadczony zespół ekspertów podatkowych i finansowych świadczy kompleksowe wsparcie, pomagając klientom w optymalizacji podatków, zarządzaniu finansami i osiąganiu stabilności finansowej. Dzięki naszemu profesjonalizmowi i dogłębnej wiedzy w zakresie przepisów podatkowych i finansowych, pomagamy naszym klientom podejmować świadome decyzje, minimalizować ryzyko i osiągać długoterminowy sukces finansowy.

Two businessmen talking about new opportunities sitting with laptop at desk, planning project, considering business offer, sharing ideas while drinking coffee together

Zakres

Naszej oferty obejmuje

Optymalizację podatkową:

 • Analizę sytuacji podatkowej klienta i identyfikację możliwości optymalizacji podatkowej.
 • Doradztwo w wykorzystywaniu legalnych strategii podatkowych w celu zmniejszenia obciążeń podatkowych.
 • Przygotowanie deklaracji podatkowych i monitorowanie terminów płatności podatków.
 • Pomoc w rozwiązywaniu sporów i negocjacjach z organami podatkowymi.

Planowanie finansowe:

 • Przygotowanie kompleksowego planu finansowego uwzględniającego cele klienta, bieżące i przyszłe potrzeby finansowe oraz ryzyko.
 • Analizę rentowności, płynności i stabilności finansowej klienta.
 • Doradztwo w zakresie inwestycji, zarządzania aktywami i długoterminowej strategii finansowej.
 • Monitorowanie wyników finansowych i dostarczanie raportów, umożliwiających klientowi bieżącą ocenę sytuacji finansowej.
 •  

Planowanie sukcesji i dziedziczenia:

 • Pomoc w opracowaniu planu sukcesji dla przedsiębiorstwa i transferu majątku w przypadku dziedziczenia.
 • Doradztwo w zakresie strukturyzacji dziedziczenia w celu minimalizacji obciążeń podatkowych.
 • Planowanie przekazywania majątku, w tym nieruchomości, udziałów i aktywów finansowych.
 • Współpracę z prawnikami i notariuszami w celu prawidłowego wykonania planu sukcesji.

Przykład współpracy i korzyści wynikające

Ze współpracy z Biurem Rachunkowym AM Salvia

Nasz Klient był dynamiczną firmą świadczącą usługi informatyczne, której zależało na optymalizacji podatkowej i efektywnym zarządzaniu finansami. Biuro Rachunkowe AM Salvia zostało zaangażowane w celu zapewnienia kompleksowego doradztwa podatkowego i finansowego. Współpraca obejmowała następujące aspekty:

Optymalizacja podatkowa

Nasz zespół przeprowadził szczegółową analizę sytuacji podatkowej firmy i zidentyfikował obszary, w których można było zastosować strategie optymalizacji podatkowej. Opracowaliśmy plan działania, który uwzględniał zastosowanie legalnych instrumentów podatkowych, zmniejszając obciążenia podatkowe firmy. Dzięki temu firma była w stanie maksymalizować swoje zyski i efektywnie zarządzać podatkowymi aspektami swojej działalności.

Zarządzanie finansami

Wspieraliśmy firmę w zarządzaniu jej finansami, zapewniając bieżącą analizę rentowności, płynności i stabilności finansowej. Przygotowaliśmy szczegółowy plan finansowy, który uwzględniał cele i potrzeby firmy. Dzięki temu firma  mogła podejmować świadome decyzje inwestycyjne, planować wydatki i monitorować swoją kondycję finansową.

Planowanie sukcesji

Przygotowaliśmy plan sukcesji, uwzględniający unikalne potrzeby i cele firmy. Współpracowaliśmy z prawnikami i notariuszami, aby prawidłowo zdefiniować strukturę dziedziczenia i minimalizować obciążenia podatkowe związane z przekazaniem majątku. Plan sukcesji był dostosowany do specyfiki firmy i jej właścicieli, zapewniając płynne przejście w przypadku zmian własnościowych.

Efekty pracy

Biura Rachunkowego MK Salvia

W wyniku współpracy z Biurem Rachunkowym AM Salvia nasz Klient osiągnął szereg korzyści:

 • Optymalizacja podatkowa: Dzięki naszemu doradztwu podatkowemu firma była w stanie znacząco zmniejszyć swoje obciążenia podatkowe, zwiększając tym samym swoje zyski netto.
 • Efektywne zarządzanie finansami: Plan finansowy opracowany przez nasze biuro pomógł firmie skutecznie zarządzać swoimi finansami, zapewniając płynność i stabilność w działalności.
 • Bezpieczne planowanie sukcesji: Firma miała pewność, że jej plan sukcesji jest prawidłowo przygotowany i zgodny z obowiązującymi przepisami, minimalizując ryzyko i zapewniając płynne przejście.

Biuro Rachunkowe AM Salvia oferuje wysokiej jakości doradztwo podatkowe i finansowe, które pomaga przedsiębiorcom osiągać sukces i rozwijać ich działalność. Nasz doświadczony zespół ekspertów podatkowych i finansowych jest gotów świadczyć usługi doradztwa podatkowego i finansowego na najwyższym poziomie, dostosowując się do indywidualnych potrzeb i celów naszych klientów.

Jeśli Twoja firma potrzebuje profesjonalnego doradztwa podatkowego i finansowego, Biuro Rachunkowe AM Salvia jest tutaj, aby Ci pomóc. Skontaktuj się z nami już dziś i dołącz do grona zadowolonych klientów, którzy osiągają sukces dzięki naszemu wsparciu i ekspertyzie.

Wypełnij formularz

a odezwiemy się do Ciebie!